tilman_contact-batiment

Algemene voorwaarden

Copyright : ©2019 Tilman – ®All rights reserved.

Gebruiksrecht :

Door de website www.tilman.be te bezoeken, verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden in hun geheel aanvaardt. Indien dit niet het geval is, delen wij u mee dat u geen gebruik mag maken van onze diensten.

Persoonlijke gegevens :

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, kunnen worden gebruikt door “Tilman SA”.

Na uw aanvaarding zullen deze gegevens door “Tilman SA” gebruikt worden om u regelmatig op de hoogte houden van zijn activiteiten en u op tijd interessante aanbiedingen toe te sturen. Deze gegevens worden niet overgedragen, verhuurd of verkocht aan derde commerciële bedrijven.

In overeenstemming met de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft u te allen tijde recht op toegang (art. 34 tot 38) en rectificatie (art. 36) van deze gegevens door eenvoudigweg contact op te nemen met onze diensten, evenals het recht van verzet (art. 26). U kunt vragen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verduidelijken, te actualiseren of te verwijderen indien ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of indien de verzameling of het gebruik, de openbaarmaking of de opslag ervan verboden is. U kunt dit recht uitoefenen door te allen tijde contact met ons op te nemen via de beschikbare contactrubriek.

Inhoud van de Tilman-website :

De naam en het logo van Tilman, het algemene ontwerp van de site, de teksten, afbeeldingen en andere informatie op deze site zijn eigendom van Tilman SA, tenzij anders aangegeven. De inhoud van onze website www.tilman.be mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd, gebruikt, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepresenteerd, geadresseerd, verzonden, verhuurd of verkocht in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van “Tilman SA”.

Aansprakelijkheid van het bedrijf “Tilman SA” :

Tilman SA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met alle functies en diensten die u op de site ter beschikking worden gesteld.

In geen geval kan Tilman SA aansprakelijk worden gesteld voor enig probleem dat zich tijdens het navigeren op onze website www.tilman.be op uw computer voordoet.

Tilman SA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de codering van de informatie op de website www.tilman.be.

“Tilman SA” behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene voorwaarden, de tekst/foto’s van haar webpagina’s te wijzigen en/of de toegang tot deze informatie te allen tijde in te trekken.

Indien u vragen heeft, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen.

Start met typen en druk op ENTER om het zoeken te starten.