Sedistress® 100

Nervositeit, ongerustheid, prikkelbaarheid
helpt bij het inslapen

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Sedistress 100 bestaat in:

  • Dozen van 50 capsules
  • Dozen van 100 capsules

Start met typen en druk op ENTER om het zoeken te starten.