Thymoseptine® siroop

Productieve hoest tijdens
een verkoudheid

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Thymoseptine siroop bestaat in:

  • Flacon van 150 ml
  • Flacon van 250 ml

Start met typen en druk op ENTER om het zoeken te starten.