Veinofytol® harde capsules

Veneuze
insufficiëntie

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Veinofytol bestaat in:

  • Dozen van 40 harde capsules
  • Dozen van 98 harde capsules

Start met typen en druk op ENTER om het zoeken te starten.