Land van Ideeën in Tilman

tilman_contact-batiment

> Pers & Media > Land van Ideeën in Tilman

Land van Ideeën in Tilman

Tilman est un laboratoire pharmaceutique spécialisé en phytothérapie et installé dans cette région magnifique entre Namur, Huy et Marche-en-Famenne. Ils produisent des tisanes, des médicaments et des compléments alimentaires. Le patron, fils du fondateur de la société, insiste fort sur cette qualité de laboratoire pharmaceutique. Ceci lui permet de proposer des médicaments en proportion croissante par rapport aux compléments alimentaires, ce qui répond à la fois à une attente du monde médical et à une directive européenne en passe d’être transposée en droit national. En ce sens, Tilman prépare l’avenir. Cette anticipation est déjà une première manifestation d’un désir de développement durable. Mais, en soi, anticiper les marchés et l’environnement légal dans lequel on évolue, est une des bases du management d’entreprises. Rien d’exceptionnel, donc.

Tilman is een farmaceutisch laboratorium gespecialiseerd in fytotherapie en gelegen in de prachtige streek tussen Namen, Huy en Marche-en-Famenne. Ze produceren kruidenthee, geneesmiddelen en voedingssupplementen. De directeur, de zoon van de oprichter van het bedrijf, dringt sterk aan op deze kwaliteit van het farmaceutisch laboratorium. Dit stelt haar in staat om steeds meer geneesmiddelen aan te bieden in vergelijking met voedingssupplementen, wat zowel voldoet aan de verwachtingen van de medische wereld als aan een Europese richtlijn die op het punt staat om omgezet te worden in nationale wetgeving. In die zin bereidt Tilman zich voor op de toekomst. Deze anticipatie is al een eerste uiting van de wens tot duurzame ontwikkeling. Maar het anticiperen op de markten en de juridische omgeving waarin men actief is, is op zich al een van de fundamenten van onze bedrijfsvoering. Niets bijzonders dus.

Een pluspunt is de manier waarop de activiteiten van het bedrijf zijn georganiseerd. Steeds meer en in elk aspect, elk departement van de onderneming wordt de notie van duurzame ontwikkeling toegepast. Dit is heel logisch, omdat zijn activiteit gebaseerd is op planten en hun gunstige effecten op de mens. Het is daarom een logische stap om te streven naar bescherming van een omgeving waar de onderneming haar grondstoffen uit put. Het is ook consistent in termen van imago.

Het wagenpark, om een eerste voorbeeld te geven, is volledig uitgerust met LPG. Het management legde deze oplossing op omdat het volgens haar de minst slechte van alle voorgestelde oplossingen was. In termen van CO2-uitstoot zijn de resultaten ongeveer gelijk aan die van diesel, maar de uitgestoten deeltjes, vooral de fijnste, zijn minder schadelijk. De heer Tilman is op zoek naar andere manieren om de impact van voertuigen te verminderen door rekening te houden met de aard van de verplaatsingen van zijn personeel. Maar hij dringt ook aan op het verminderen van deze reizen, het vermijden van reizen die niet essentieel zijn en het rationaliseren van deze reizen.

Ook op laboratorium- en productiegebied worden inspanningen geleverd. Stof en plantenresten worden verzameld en regelmatig verspreid in de tuin achter het bedrijf. Het andere afval wordt gesorteerd. Van iedereen in het team worden energiebesparingen gevraagd. Bovendien hebben de verwerkingsinstallaties zeer droge omgevingslucht nodig, wat een grote hoeveelheid energie vereist. Een van de volgende projecten is de installatie van fotovoltaïsche panelen om de nodige energie te produceren. Naast het milieuaspect blijkt uit de eerste berekeningen dat het rendement van de investeringen, rekening houdend met de subsidies en de duidelijke stijging van de prijs van andere energieën, snel positief moet zijn.

En dan, zoals de heer Tilman graag toegeeft, zal dit soort investeringen des te rendabeler zijn als het imago van de onderneming verbetert. De consumenten van vandaag, maar vooral de consumenten van morgen, zullen gevoelig zijn voor een schonere productie. Het is dus een kwestie van anticiperen op de eisen van morgen. Deze visie is voorgesteld aan de medewerkers, de Raad van Bestuur en de verschillende werkgroepen binnen de onderneming. De belangstelling is aangetoond en toekomstige strategieën zullen zich op deze elementen richten. Het bedrijf zal dus een duidelijk verband leggen tussen duurzame ontwikkeling en zijn activiteiten, zodat beide duidelijk met elkaar in wisselwerking moeten staan en het totale voordeel moeten vergroten.

Ik moet toegeven dat dit bezoek mij echt heeft aangemoedigd. Ik zie dat een aantal bedrijfsleiders nog steeds niet de financiële voordelen van de bescherming van het (hun) milieu zien. Maar naast deze onherleidbare struisvogels met volle maar geperforeerde zakken, hebben anderen een heldere geest en maken ze deel uit van een vitale evolutie. En deze ondernemers staan met beide benen op de grond. Stel je ze niet voor met bloemen in hun haren en een joint in hun mond. Nee, ze doen zaken op de korte termijn en maximaliseren de kansen om op de lange termijn nog steeds zaken te kunnen doen…. en daar hebben ze groot gelijk in! En het zijn die mensen die ik aan het woord wil laten….

Laurent Scholaers

Terre d’Idées – 02 juli 2008

Start met typen en druk op ENTER om het zoeken te starten.