Veinofytol® tabletten

Veneuze insufficiëntie

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Veinofytol bestaat in:

  • Dozen van 42 maagsap resistente tabletten
  • Dozen van 98 maagsap resistente tabletten

Start met typen en druk op ENTER om het zoeken te starten.